home | o firmie | produkty | zastosowanie | kontakt polski | english
HARDsoft Microprocessor Systems
Firma HARDsoft została założona w roku 1995, specjalizuje się w projektowaniu i wykonywaniu prototypów oraz krótkich serii specjalistycznych urządzeń elektronicznych. HARDsoft oferuje karty ISA,PCI do komputerów PC, moduły EURO oraz samodzielne urządzenia mające zastosowanie w pomiarach, sterowaniu i kontroli oraz systemy wizualizacji oparte na specjalistycznych, programowanych kamerach cyfrowych.
  więcej»  

HSC-55BW Camera
Kamera HSC-55 jest to cyfrowa kamera o dużej rozdzielczości,
w której zastosowano sensor CMOS. Kamera może być wykonana w wersji z sensorem czarno-białym HSC-55BW lub kolorowym HSC-55C.
więcej»  
Sequencer V5.0 EURO
Jest to 16 kanałowy, programowany generator impulsów.
Czas trwania impulsu, odstęp czasowy między impulsami i wybór w którym kanale ma się pojawić impuls, są ustawiane programowo.
więcej»  
HSD-NCO-V200
Jest to generator analogowo - cyfrowy z uniwersalnym miernikiem częstotliwości. Przyrząd składa się z generatora sinus, generatora prostokąta i miernika częstotliwości.
więcej»  
Iluminator IL-105/6X
Iluminator LED jest źródłem światła ciągłego i impulsowanego wykorzystywany w systemach wideo rejestrujących szybkozmienne procesy.
więcej»  

 
Wybierz produkt z listy:
CPFT V4.1
HSD-PSTD-V500
Kamera HSC-40
Kamera HSC-145S
Kamera HSC-55BW/C
HSD-NCO-V200
HSD-MUX-V10-PD
Sequencer V5.0 EURO
Sequencer V5.11
Sequencer V801-BM
HSD-Sequencer V700-EM
HSD-Sequencer V710-EM
HSD-Sequencer V720-EM
HSD-Sequencer V750-EM
Iluminator IL-105/6X
   
HSCamS-VStroboskop
Systemy PIV
HSCamS-145PIV System PIV
HSSeqS-V10M System PIV
HSCamS-3145TMI
HSCamS-6145
HSCamS-8145
Cordin Model 220-8
HSD-PSTD-V500
Przesuwnik Fazowy/Przesuwnik Czasowy
Cyfrowy przesuwnik fazowy i cyfrowy przesuwnik czasowy wykonany jako karta PCI.
  © lmd.pl
high speed video systems data acquistion industrial controllers