home | o firmie | produkty | zastosowanie | kontakt polski | english
HSCamS-3145TMI System wielo-kamerowy
HSCamS-3145TMI System wielo-kamerowy
System HSCamS-3145TMI składa się z trzech kamer HSC-145TMI-BW i Centralnej Jednostki Sterującej. System może sterować dodatkowymi źródłami światła na przykład: specjalnymi lampami błyskowymi lub oświetlaczami LED. System jest podłączony do komputera PC za pomocą karty PCI - HSD-IO-211. Programowanie parametrów systemu jest możliwe za pośrednictwem programu zainstalowanego na PC. Wykorzystanie w systemie standardu LVDS umożliwia podłączenie kamer do centralnej jednostki i PC długimi kablami, umożliwia to oddalenie komputera od badanego zjawiska. System umożliwia wykonanie serii trzech do dwunastu zdjęć z bardzo dużą prędkością: 1 miliona zdjęć w czasie jednej sekundy.

Kamery HSC-145TMI-BW wykorzystane w systemie posiadają dodatkową funkcję - doświetlanie obrazu. Jeżeli fotografowany jest poruszający się obiekt, to po wykonaniu zdjęcia takiego obiektu np. z trzema doświetleniami otrzymujemy jedno zdjęcie z trzema fazami ruchu obiektu. Ilość doświetleń jest programowana od jednego do czterech.

Parametry
Sensor CCD 2/3" Progressive Scan
Rozdzielczość 1360(H) x 1024(V) pixeli
Wielkość pixela 6,45µm x6,45µm
Czas naświetlania sensora 1µs do 100ms
Czas między zdjęciami 0ns do 1s
Rozdzielczość ustawianych czasów 50ns
Doświetlanie obrazu 1-4 doświetleń
Czas między doświetleniami 2µs do 100ms
Jitter 12,5ns
Przetwornik A/C 10bitów/20MHz
Mocowanie obiektywu C-Mount

Bardzo krótki czas naświetlania sensora (1µs) i asynchroniczny tryb pracy umożliwia zastosowanie systemu do rejestrowania bardzo szybkich zjawisk w wybranym momencie czasowym.


Sequencer i moduły sterujące

Centralna Jednostka Sterująca kontroluje kamery, oświetlacze i umożliwia programowanie parametrów systemu za pomocą komputera PC. Centralna Jednostka Sterująca składa się z Sequencer-a V5.11-EURO, modułów sterujących kamery HSD-CAMINT-V25 oraz modułu HSD-PCINT-V25 umożliwiającego podłączenie komputera PC. Moduły te są umieszczone w 19" obudowie.
Programowanie parametrów systemu oraz odbieranie obrazów z kamer za pomocą komputera PC jest możliwe za pośrednictwem karty PCI HSD-IO-211. Transmisja obrazów odbywa się za pomocą standardu LVDS.
Sequencer V5.11-EURO jest to programowalny, wielokanałowy generator. Pierwsze trzy kanały sequencer-a sterują pracą oświetlaczy, a następne trzy kanały sterują pracą kamer. Szerokość impulsu sterującego kamerę określa czas naświetlania sensora.

 


Program

Program umożliwia ustawienie parametrów systemu, odebranie i zapamiętanie na dysku obrazów oraz proste operacje na obrazie. Konfigurowanie systemu HSCamS-3145TMI polega na ustawieniu parametrów kamer, ustawieniu czasów naświetleń kamer, ustawieniu zależności czasowych między kamerami i oświetlaczami oraz wybraniu trybu pracy : Live, Triggered, Single, Automatic.

 

Wybierz produkt z listy:
HSCamS-VStroboskop
Systemy PIV
HSCamS-145PIV System PIV
HSSeqS-V10M System PIV
HSCamS-3145TMI
HSCamS-6145
HSCamS-8145
Cordin Model 220-8
 
Zdjęcia tarczy obracającej się z prędkością 17000 obr/min. Czas naświetlania kamery wynosi 4us. Czas między doświetleniami 245us.

Trzykrotne doświetlenie.


Czterokrotne doświetlenie.

Zdjęcia śrutu wystrzelonego z pistoletu pneumatycznego. Prędkość początkowa śrutu około 120m/s. Czas naświetlania sensora 3µs. Czas między doświetleniami 100us.

Dwukrotne doświetlenie.


Trzykrotne doświetlenie.

  © lmd.pl
high speed video systems data acquistion industrial controllers