home | o firmie | produkty | zastosowanie | kontakt polski | english
HSSeqS-V10M System PIV
HSSeqS-V10M System PIV
Sequencer V5.1-EURO jest wykorzystywany do sterowania systemów pomiarowych PIV (Particle Image Velocimetry). Systemy takie wymagają kompleksowej, precyzyjnej synchronizacji urządzeń wchodzących w ich skład takich jak: lasery dużej mocy generujące pary impulsów świetlnych o nastawialnym, niewielkim odstępie czasowym (rzędu mikrosekund) i specjalnej kamery wideo rejestrujące pary wysokorozdzielczych ramek.

Standardowy sequencer stacjonarny stosowany do tego celu składa się z modułu Sequencer-a V5.1-EURO, modułu driverów sygnałów wyjściowych (wymagane jest nastawialne napięcie wyjściowe od 5V do 15 V) i zasilacza. Urządzenie jest wykonane w obudowie 1/2 19" firmy Rittal.

Jednakże, w przypadku badania opływu ruchomych obiektów w tunelach aerodynamicznych, pojawia się problem synchronizacji akwizycji obrazów PIV nie tylko z zadaną częstotliwością generowanych podwójnych impulsów światła laserowego (zwykle 10 Hz +/- 3%), ale też z chwilową pozycja badanego obiektu. W skład systemu pomiarowego wchodzą dodatkowe podzespoły, jak np. system optycznej rejestracji pozycji obiektu.


Cykl pomiarowy takiego systemu składa się z następujących faz:

Faza 1 - faza wstępna mająca na celu uzyskanie i utrzymanie gotowości laserów do wykonania pomiaru (ustabilizowanie ich temperatury),
Faza 2 - pomiar właściwy (akwizycji ramek PIV) oraz pozycji obiektu,
Faza 3 - przejście w stan oczekiwania na następny pomiar.

Faza 2 (pomiar właściwy) różniąca się zasadniczo od fazy 1 (oczekiwanie) musi rozpocząć się natychmiast, po otrzymaniu zewnętrznego sygnału startu. Czas przyjścia tego sygnału jest nieprzewidywalny, dlatego użycie standardowego sequencer-a nie jest możliwe, ponieważ nie dysponuje się czasem na jego niezbędne przeprogramowanie (zmianę timingu).

W celu rozwiązania tego problemu opracowany został nowy, podwójny stacjonarny sequencer umożliwiający zmianę generowanej sekwencji impulsów w bardzo krótkim czasie (rzędu nanosekund) w odpowiedzi na otrzymany zewnętrzny sygnał startu pomiaru.

System ten wymaga zastosowania dwóch standardowych modułów Sequencer V5.1-EURO, oraz dodatkowego modułu multipleksera HSD-MUX-V10-PD przełączającego ich wyjścia. Wszystkie moduły łącznie ze specjalnym zasilaczem umieszczone zostały we wspólnej obudowie 19".

 

Wyjścia sequencer-a A i B, wyjścia TTL multipleksera i wyjścia wysokonapięciowe są dostępne na tylniej płycie obudowy.
Programowanie sequencer-ów odbywa się za pośrednictwem dwóch portów szeregowych COM1 i COM2.

 

Wybierz produkt z listy:
HSCamS-VStroboskop
Systemy PIV
HSCamS-145PIV System PIV
HSSeqS-V10M System PIV
HSCamS-3145TMI
HSCamS-6145
HSCamS-8145
Cordin Model 220-8
 
 
  © lmd.pl
high speed video systems data acquistion industrial controllers