home | o firmie | produkty | zastosowanie | kontakt polski | english
HSCamS-VStroboskop
HSCamS-VStroboskop
System HSCamS-VStroboscope jest to system jedno lub wielo-kamerowy przeznaczony do rejestracji i badania szybkozmiennych zjawisk periodycznych i nieperiodycznych.
  • Bezbłyskowy efekt stroboskopowy.
  • Obserwacja i rejestracja obrazów w czasie rzeczywistym.
  • Lupa czasowa i stop klatka.
  • Rejestrowanie zjawisk okresowych do 1MHz.
  • Rejestrowanie zjawisk nieokresowych, powtarzalnych.
  • Playback długich sekwencji zarejestrowanych obrazów.
  • Funkcje optycznego pomiaru prędkości przepływu - PIV (Particle Image Velocimetry).

Stroboskopy są używane do pomiarów i obserwacji obiektów poruszających się szybciej, niż może to zaobserwować ludzkie oko. Jeżeli obserwowany obiekt jest oświetlany za pomocą lampy błyskowej, powstaje wrażenie, że obiekt nie porusza się.

Inną metodą uzyskania efektu stroboskopowego jest wykorzystanie systemu HSCamS-Vstroboscope - wideo stroboskopu. Obserwowany obiekt jest oświetlany światłem ciągłym. Kamera z funkcją asynchronicznej migawki, która jest elementem systemu wykonuje zdjęcie w momencie, kiedy w standardowym stroboskopie wyzwalany jest błysk światła. Zarejestrowany obraz jest digitalizowany przez framegrabber, zapamiętany w pamięci RAM i wyświetlony na monitorze komputera. System posiada funkcję lupy czasowej pracującej w czasie rzeczywistym, uzyskaną przez zastosowanie przesuwnika fazowego.


System składa się z trzech podstawowych komponentów:

Kamera.
Kamera z funkcją asynchronicznej migawki wykonuje zdjęcie w precyzyjnie określonym momencie przez przesuwnik fazowy. System wideo stroboskopu może obsługiwać od jednej do czterech kamer. Wykorzystane są dwa rodzaje kamer o rozdzielczości 640x480 pikseli i 1360x1040 pikseli.

Framegrabber.
Kamery podłączone są do framegrabber-a PCI, który ma za zadanie digitalizować obrazy analogowe z kamer oraz przesyłać je do pamięci RAM komputera. Akwizycja obrazów jest wykonywana w czasie rzeczywistym. Ważną funkcją framegrabbera jest współpraca z kamerami asynchronicznymi.

Przesuwnik fazowy.
Jednym z najważniejszych elementów systemu jest niezależny od częstotliwości cyfrowy przesuwnik fazowy. Jego zadaniem jest zsynchronizowanie systemu do badanego obiektu, a więc steruje on pracą kamery i jeżeli to jest konieczne pracą oświetlaczy. Programowany kąt opóźnienia fazowego, dla którego jest wykonywane zdjęcie umożliwia uzyskanie efektu lupy czasowej. Przesuwnik fazowy może pracować w dwóch trybach: jako przesuwnik fazowy dla zjawisk okresowych lub jako linia opóźniająca dla powtarzalnych zjawisk nieokresowych.

 

Tarcza obraca się z prędkością od 0 do 1000 obr/min. Czas naświetlania sensora: 250us.
 
Wybierz produkt z listy:
HSCamS-VStroboskop
Systemy PIV
HSCamS-145PIV System PIV
HSSeqS-V10M System PIV
HSCamS-3145TMI
HSCamS-6145
HSCamS-8145
Cordin Model 220-8
 
Program
Program obsługi stroboskopu pracuje w środowisku Windows 98/2000/XP. Program ma za zadanie ustawiać parametry kamery, framegrabber-a i przesuwnika fazowego oraz zarządzać zebranymi obrazami z kamer. Umożliwia również przeglądanie serii zebranych obrazów.
  © lmd.pl
high speed video systems data acquistion industrial controllers