home | o firmie | produkty | zastosowanie | kontakt polski | english
Systemy PIV
Systemy PIV
Sequencer jest programowalnym przez komputer PC generatorem impulsów przeznaczonym do sterowania i synchronizacji innych urządzeń wykorzystywanych w systemach pomiarowych. Wiele trybów pracy generatora pozwala na wykorzystanie sequencer-a w różnych aplikacjach.

Współpracując z firmą DLR w Göttingen (Niemcy) zostało opracowane urządzenie, które stało się standardową jednostką sterującą wykorzystywaną w systemach PIV (Particle Image Velocimetry). Urządzenie sterujące składa się z Sequencera V5.1E/V5.2, modułu monitora wyjść, modułu wyjściowych
driver-ów wysokonapięciowych i zasilacza. Wszystkie moduły są zamontowane w kasecie 1/2 19".
zdjęcie 1: System wykorzystujący Sequencer V5.1E/V5.2E.  

Dla aplikacji, które nie wymagają wyjść wysokonapięciowych przeznaczony jest Sequencer V801BM wykonany jako karta PCI. Sequencer V801 ST/EX został rozbudowany przy współpracy z firmą LaVision (Niemcy). Sequencer w wersji PCI posiada wszystkie funkcje sequencera wykonanego w wersji modułu EURO.

zdjęcie 2: Sequencer V801BM - wersja PCI.  

Program obsługi sequencer-ów w wersji modułu EURO i karty PCI pracuje w środowisku Windows 98/2000/XP. Program umożliwia ustawianie parametrów sequencer-ów i pozwala na wprowadzanie w prosty sposób edytorem graficznym zależności czasowych ganerowanych impulsów we wszystkich szesnastu kanałach. W DLR Göttingen powstało oprogramowanie do sequencer-ów dedykowane do zastosowań w aplikacjach PIV.

zdjęcie 3: Program obsługi sequencer-a.  
 
 
Wybierz produkt z listy:
HSCamS-VStroboskop
Systemy PIV
HSCamS-145PIV System PIV
HSSeqS-V10M System PIV
HSCamS-3145TMI
HSCamS-6145
HSCamS-8145
Cordin Model 220-8
 
 
  © lmd.pl
high speed video systems data acquistion industrial controllers