home | o firmie | produkty | zastosowanie | kontakt polski | english
CPFT V4.1
CPFT V4.1
CPFT V4.1 jest to cyfrowy przesuwnik fazowy i cyfrowy przesuwnik czasowy. Cyfrowy przesuwnik fazowy pozwala na przesuniecie impulsu wyjściowego w stosunku do impulsu wejściowego o zadany kąt. Zmiany częstotliwości sygnału wejściowego nie mają wpływu na fazowe opóźnienie sygnału wyjściowego. Cyfrowy przesuwnik czasowy pozwala na przesunięcie impulsu wyjściowego w stosunku do impulsu wejściowego o zadany czas.
Przesuwnik wykonany jest jako karta ISA do komputera typu PC.
 

Parametry techniczne
dwa tryby pracy przesuwnika: fazowy i czasowy
wejście (Trigger) TTL
programowo ustawiane zbocze Trigger'a
wyjście TTL
drżenie fazy zegara przesuwnika - 12.5ns (10ns)
osiem zakresów rozdzielczości przesuwnika fazowego:
Rozdzielczość
[stopnie]
Podział pełnego kąta Max częstotliwości trigger'a
[kHz]
22,5 16 1171,9
5,62 64 293,0
1,4 256 73,2
0,35 1024 18,3
0,088 4096 4,6
0,022 16384 1,1
0,011 32768 0,6
0,005 65536 0,3
minimalny czas opóźnienia dla przesuwnika czasowego - 100ns
maksymalny czas opóźnienia dla przesuwnika czasowego - 40s
rozdzielczość dla przesuwnika czasowego - 50ns
wewnętrzny generator cyfrowy f=0.01Hz .. 1MHz
wewnętrzny częstotliwościomierz
Wybierz produkt z listy:
CPFT V4.1
HSD-PSTD-V500
Kamera HSC-40
Kamera HSC-145S
Kamera HSC-55BW/C
HSD-NCO-V200
HSD-MUX-V10-PD
Sequencer V5.0 EURO
Sequencer V5.11
Sequencer V801-BM
HSD-Sequencer V700-EM
HSD-Sequencer V710-EM
HSD-Sequencer V720-EM
HSD-Sequencer V750-EM
Iluminator IL-105/6X
 
Zastosowanie
Przsuwnik CPFT V4.1 jest przyrządem, który znalazł zastosowanie w stroboskopie cyfrowym. Przyrząd ten można wykorzystać do badania zjawisk periodycznych i nieperiodycznych. Dzięki odpowiedniemu zaprogramowaniu przesuwnika można uzyskać efekt lupy czasowej danego zjawiska, tzn. szybko obracający się element może być obserwowany np.: 1000 razy wolniej na ekranie monitora.
  © lmd.pl
high speed video systems data acquistion industrial controllers