home | o firmie | produkty | zastosowanie | kontakt polski | english
Iluminator IL-105/6X
Licencja: DLR, Niemcy
Iluminator IL-105/6X
Iluminator LED jest źródłem światła ciągłego i impulsowanego wykorzystywany w systemach wideo rejestrujących szybkozmienne procesy.
IL-105/6X znalazł zastosowanie m.in. w systemach pomiaru przepływu: PIV (Particle Image Velocimetry), BOS (Background Oriented Schlieren), PROPAC (Projected Pattern Correlation) oraz IPCT (Image Pattern Correlation Technique).
Iluminator generuje nadzwyczaj jasno, nie-spójne światło. Dostępne są trzy wersje iluminatora LED: źródło światła czerwonego (623 nm), zielonego (528 nm) i niebieskiego (462 nm). W przygotowaniu jest wersja oświetlacza ultrafioletowego (390 nm) i światła białego.
W trybie impulsowym maksymalny strumień świetlny dla światła zielonego wynosi 12,000 lm. Zewnętrzne wejście wyzwalające iluminator oraz programowalny czas opóźnienie pozwala dokładnie zsynchronizować iluminator z kamerami.

 


Program
Program obsługi iluminatora umożliwia ustawianie wszystkich parametrów przez interfejs USB. Podstawowe parametry:
natężenie światła w trybie ciągłym tryb pracy impulsowej
tryb pracy impulsowej
aktywne zbocze impulsu wyzwalającego
tryb pracy z pojedynczym albo podwójny (PIV) impulsem
szerokość impulsu świetlnego
natężenie światła w trybie impulsowym
opóźnienie impulsu świetlnego
ograniczenie częstotliwości impulsów świetlnych

 

Wszystkie parametry iluminatora LED są zapisywane w pamięci nieulotnej iluminatora. Po włączeniu zasilania IL-105/6X automatycznie ustawia ostatnią używaną konfigurację bez konieczności podłączania komputera.
Przełączniki w tylniej części iluminatora umożliwią szybkie przełączenie trybu ciągłego i impulsowego oraz ręczne wyzwolenie lampy.
Temperatura diody LED i temperatura modułu elektroniki są kontrolowane i chłodzone przez dwa niezależne wentylatory.
Program obsługi kontroluje parametry błysku w trybie impulsowym i zabezpiecza iluminator przed uszkodzeniem.
Informacyjne diody LED umieszczone w tylniej części oświetlacza ostrzegają o awarii urządzenia. Informacja o awarii jest przekazywana również do programu obsługi IL-105/6X.

Obiektyw projekcyjny
Iluminator może być zaopatrzony w obiektyw projekcyjny z mocowaniem typu C. Zależnie od wyboru obiektywu iluminator LED generuje zdefiniowane, wysoce jednorodne światło.
Do iluminatora zamiast obiektywu projekcyjnego można podłączyć światłowód za pomocą adaptera.
Tryby Pracy
Tryb CW.
W trybie CW, urządzenie generuje światło ciągłe, którego intensywność może być dostosowana przez program obsługi. Maksymalny strumień świetlny dla światła czerwonego to 825 [lm], dla światła zielonego - 210 0 [lm] a dla niebieskiego - 400 [lm].
Tryb pojedynczego impulsu - wewnętrzny
W tym trybie, pojedyncze impulsy świetlne są wyzwalane przez zewnętrzny sygnał TTL.
Parametry impulsu świetlnego:
natężenie światła
czas trwania impulsu od 200 ns do 300 µs, ustawiany z rozdzielczością 50 ns
opóźnienie między wybranym zboczem trigger-a a impulsem świetlnym od 0 do 100 ms,
z rozdzielczością 50 ns
maksymalna częstotliwość błysków
Tryb podwójnego impulsu - wewnętrzny
W tym trybie, dwa impulse świetlne są wywołane pojedynczym zewnętrznym impulsem wyzwalającym (PIV).
Parametry impulsu świetlnego:
natężenie światła
opóźnienie między wybranym zboczem trigger-a a impulsem świetlnym od 0 do 100 ms,
z rozdzielczością 50 ns
czas trwania pierwszego impulsu od 200 ns do 300 µs, ustawiany z rozdzielczością 50 ns
opóźnienie między pierwszym a drugim impulsem świetlnym od 0 do 100 , z rozdzielczością 50 ns
czas trwania drugiego impulsu od 200 nanosekundy do 300 µs, ustawiany z rozdzielczością 50 ns
Tryb impulsowy - zewnętrzny
Czas trwania impulsu świetlnego jest określona przez czas trwania zewnętrznego impulsu wyzwalającego. Intensywność świecenia jest ustawiana przez program obsługi iluminatora.
Wybierz produkt z listy:
CPFT V4.1
HSD-PSTD-V500
Kamera HSC-40
Kamera HSC-145S
Kamera HSC-55BW/C
HSD-NCO-V200
HSD-MUX-V10-PD
Sequencer V5.0 EURO
Sequencer V5.11
Sequencer V801-BM
HSD-Sequencer V700-EM
HSD-Sequencer V710-EM
HSD-Sequencer V720-EM
HSD-Sequencer V750-EM
Iluminator IL-105/6X
 
 
 
 
  © lmd.pl
high speed video systems data acquistion industrial controllers