home | o firmie | produkty | zastosowanie | kontakt polski | english
HSD-PSTD-V500
Przesuwnik Fazowy/Przesuwnik Czasowy
HSD-PSTD-V500 jest to cyfrowy przesuwnik fazowy i cyfrowy przesuwnik czasowy wykonany jako karta PCI. Cyfrowy przesuwnik fazowy pozwala na przesunięcie impulsu wyjściowego w stosunku do impulsu wejściowego o zadany kąt. Zmiany częstotliwości sygnału wejściowego nie mają wpływu na fazowe opóźnienie sygnału wyjściowego w stosunku do sygnału wejściowego. Cyfrowy przesuwnik czasowy pozwala na przesunięcie impulsu wyjściowego w stosunku do impulsu wejściowego o zadany czas.
 

Parametry techniczne
Dwa tryby pracy przesuwnika: fazowy i czasowy,
Wejścia (Trigger): TTL, TTL z optoizolacją, analogowe
Programowo ustawiane zbocze Trigger-a,
Cyfrowy, programowany filtr sygnału Trigger-a
Wewnętrzny generator Trigger-a
Dwa wyjście TTL (do sterowania kamerą i oświetlaczem),
Drżenie fazy zegara przesuwnika - 6,25ns,
Osiem zakresów rozdzielczości przesuwnika fazowego:
Rozdzielczość
[stopnie]
Podział pełnego kąta Max częstotliwości trigger'a
[kHz]
22,5 16 2000,0
5,62 64 625,0
1,4 256 150,0
0,35 1024 39,0
0,088 4096 9,7
0,022 16384 2,4
0,011 32768 1,2
0,005 65536 0,6
Minimalny czas opóźnienia dla przesuwnika czasowego - 25ns,
Maksymalny czas opóźnienia dla przesuwnika czasowego - 100s,
Rozdzielczość dla przesuwnika czasowego - 25ns,
Wewnętrzny generator cyfrowy f=0.01Hz .. 1MHz,
Wewnętrzny częstotliwościomierz.
Program dla Windows 98, 2000 i XP
Wybierz produkt z listy:
CPFT V4.1
HSD-PSTD-V500
Kamera HSC-40
Kamera HSC-145S
Kamera HSC-55BW/C
HSD-NCO-V200
HSD-MUX-V10-PD
Sequencer V5.0 EURO
Sequencer V5.11
Sequencer V801-BM
HSD-Sequencer V700-EM
HSD-Sequencer V710-EM
HSD-Sequencer V720-EM
HSD-Sequencer V750-EM
Iluminator IL-105/6X
 
Zastosowanie
HSD-PSTD-V500 jest przyrządem, który znalazł zastosowanie w stroboskopie cyfrowym. Przyrząd ten można wykorzystać do badania zjawisk periodycznych i nieperiodycznych. Dzięki odpowiedniemu zaprogramowaniu przesuwnika można uzyskać efekt lupy czasowej danego zjawiska, tzn. szybko obracający się element może być obserwowany np.: 1000 razy wolniej na ekranie monitora.
  © lmd.pl
high speed video systems data acquistion industrial controllers