home | o firmie | produkty | zastosowanie | kontakt polski | english
Sequencer V5.0 EURO
Sequencer V5.0 jest to 16 kanałowy, programowany generator impulsów
Czas trwania impulsu, odstęp czasowy między impulsami i wybór
w którym kanale ma się pojawić impuls, są ustawiane programowo. Zaprogramowaną sekwencję czasową można wyzwolić programowo lub zewnętrznym sygnałem cyfrowym.
Komunikacja PC z sequencer'em odbywa się za pomocą łącza
RS-232.
Sequencer można również programować wykorzystując lokalną klawiaturę i alfanumeryczny wyświetlacz LCD, nie wykorzystując PC.
Sequencer wykonany jest jako moduł do kasety EURO. Istnieje możliwość rozbudowy sequencera o dodatkowe moduły do nietypowych zastosowań np. przetwornik A/C, C/A, pomiar częstotliwości i inne.

Parametry techniczne
pięć trybów pracy sequencera: Single, Restart, Continue, Trickle i Arming-Continue
wejścia Arming, Trigger, External Clock: TTL
programowo ustawiane zbocze Trigger
programowy Arming i Trigger
wejście zewnętrznego zegara sequencer'a External Clock
szesnaście kanałów wyjściowych
możliwość blokowania wyjść zewnętrznym sygnałem ENABLE
maksymalna ilość sekwencji - 100
maksymalna ilość impulsów - 15000
drżenie fazy zegara sequencer'a - 12.5ns (10ns)
rozdzielczość 50ns
wewnętrzny generator 0.01Hz -1MHz
dwa kanały przetwornika C/A, 8 bitów
RS-232 do komunikacji z PC
zasilanie stabilizowane: +5V, 1.5A
Wybierz produkt z listy:
CPFT V4.1
HSD-PSTD-V500
Kamera HSC-40
Kamera HSC-145S
Kamera HSC-55BW/C
HSD-NCO-V200
HSD-MUX-V10-PD
Sequencer V5.0 EURO
Sequencer V5.11
Sequencer V801-BM
HSD-Sequencer V700-EM
HSD-Sequencer V710-EM
HSD-Sequencer V720-EM
HSD-Sequencer V750-EM
Iluminator IL-105/6X
 
Zastosowanie
Sequencer V5.0 jest przyrządem uniwersalnym i można go wykorzystać nie tylko do sterowania systemów kamerowych, ale również do sterowania innych urządzeń również w przemyśle.
Wykonanie sequencera w obudowie EURO wymaga stosowania kasety EURO i zasilacza. Pozwala to na umieszczenie sequencera w pobliżu doświadczenia którym steruje. Programowanie sequencera może się odbywać z dużej odległości za posrednictwem złącza RS-232.
  © lmd.pl
high speed video systems data acquistion industrial controllers