home | o firmie | produkty | zastosowanie | kontakt polski | english
Kamera HSC-40
Kamera HSC-40
Kamera HSC-40 jest to cyfrowa kamera o dużej rozdzielczości. Kamera może być wykonana w wersji z sensorem czarno-białym lub kolorowym. Parametry kamery kwalifikują ją do kamer pomiarowych. Kamera posiada dziesięcio bitowy układ digitalizacji i wewnętrzną pamięć obrazu RAM. Kamera posiada cyfrową, programowalną korekcję Gamma. Takie rozwiązanie zapewnia wysoką jakość i stabilność obrazu. Transmisja obrazu do PC i programowanie kamery odbywa się za pomocą karty PCI. Do jednej karty PCI można podłączyć maksimum 128 kamer co pozwala w prosty sposób projektować systemy wielokamerowe. Program obsługi kamery jest dla systemu Windows 98, Windows NT 4.0, Windows 2000.
Parametry
Sensor 2/3'' Progressive Scan
Rozdzielczość 1284(H) x 1024(V) pixeli
Pixel 6,7µm x 6,7µm
Shutter asynchroniczny 1µs - 80ms
Akumulacja obrazów 1 do 120obrazów
Digitalizacja 10 bitów
Pamięć obrazu 1 lub 2 obrazy
Obiektyw C-Mount

Program
Program obsługi kamery rozpoznaje ilość podłączonych kamer do PC. Dla każdej kamery można wykonać indywidualnie proste operacje na obrazie, np. mirror. Wszystkie parametry są programowane z poziomu programu i pamiętanie dla każdej kamery indywidualnie. W trybie pracy kamery z shutterem asynchronicznym jest konieczne sterowanie kamery, tzn. określenie kiedy i jak długo ma być naświetlany sensor. Do tego celu jest wykorzystany programowany generator impulsów Sequencer V6.1, który jest również obsługiwany przez program. Sequencer V6.1 może sterować maksymalnie czternastoma kamerami. Zależności czasowe sterowania poszczególnymi kamerami są ustawiane graficznie co bardzo upraszcza konfigurowanie systemu.
Wybierz produkt z listy:
CPFT V4.1
HSD-PSTD-V500
Kamera HSC-40
Kamera HSC-145S
Kamera HSC-55BW/C
HSD-NCO-V200
HSD-MUX-V10-PD
Sequencer V5.0 EURO
Sequencer V5.11
Sequencer V801-BM
HSD-Sequencer V700-EM
HSD-Sequencer V710-EM
HSD-Sequencer V720-EM
HSD-Sequencer V750-EM
Iluminator IL-105/6X
 
Zastosowanie
Bardzo krótki czas naświetlania (1us) oraz asynchroniczna tryb pracy kamery pozwala zastosować kamerę do rejestrowania bardzo szybkich zjawisk w wybranym momencie czasowym. Kamerę można dodatkowo wyposażyć we wzmacniacz obrazu (MCP) co dodatkowo skróci czas shuttera do 10ns. Kamerę można również wyposażyć w dodatkowy oświetlacz impulsowy (programowana lampa błyskowa), przydatny przy krótkich czasach naświetlania.
Kamera HSC-40 może pracować w trybie "Partial Scan", tzn. tylko część obrazu jest zapamiętywana w pamięci, np. pierwsze 200 linii. Powoduje to zwiększenie szybkości rejestrowania obrazów z 12 pełnych obrazów/sekundę do 60 fragmentów obrazu/sekundę.
Bardzo istotną cechą kamery HSC-40 jest możliwość wykonania dwóch zdjęć w odstępie czasowym 1us. Wymagana jest do tego podwójna pamięć obrazu oraz odpowiednie sterowanie kamery i oświetlenie. Ta funkcja jest najbardziej efektywna jeżeli kamera jest wyposażona we wzmacniacz obrazu MCP.
  © lmd.pl
high speed video systems data acquistion industrial controllers