home | o firmie | produkty | zastosowanie | kontakt polski | english
HSD-MUX-V10-PD Moduł Multipleksera
HSD-MUX-V10-PD Moduł Multipleksera
Moduł HSD-MUX-V10-PD jest wykonany jako moduł EURO, który współpracuje z dwoma generatorami impulsów - Sequencer V5.1-EURO i ma za zadanie przełączać wyjścia sequencer-ów w odpowiednich momentach czasowych. System dwóch sequecer-ów i modułu HSD-MUX-V10-PD jest wykorzystywany do sterowania w systemach PIV.

Parametry techniczne
Wejście przełączające - Select A (TTL)
Wejście przełączające - Select B (TTL)
Programowane zbocze wejścia Select A
Programowane zbocze wejścia Select B
16 wejść multipleksera (TTL) - Sequencer A
16 wejść multipleksera (TTL) - Sequencer B
16 wyjść multipleksera (TTL) - Sequencer A/B
4 wejścia multipleksera pomocniczego (TTL) - wejścia A
4 wejścia multipleksera pomocniczego (TTL) - wejścia B
4 wyjścia multipleksera pomocniczego (TTL) - wyjście A/B
16 wyjść wysokonapięciowych z regulowanym napięciem - Sequencer A/B
Programowane napięcie każdego kanału wyjściowego w zakresie od 5V do 15V
Maksymalny prąd wyjść wysokonapięciowych wynosi 300mA
Wyjście TTL Data Record
16 diod LED wskazujących impuls(y) generowane przez Sequencer A
16 diod LED wskazujących impuls(y) generowane przez Sequencer B
Wyświetlacz LCD i cztero-klawiszowa klawiatura do programowania modułu
Zapamiętanie konfiguracji modułu w pamięci EEPROM
Załadowanie konfiguracji modułu z pamięci EEPROM
Moduł multipleksera składa się z sześciu bloków funkcjonalnych:
Blok szesnastobitowego multipleksera, który przełącza wyjścia sequencer-ów. Multiplekser ma szesnaście wejść TTL przeznaczonych dla Sequencer-a A, szesnaście wejść TTL przeznaczonych dla Sequencer-a B i szesnaście wyjść TTL.
Blok czterobitowego multipleksera do wykorzystania przez użytkownika. Multiplekser ma cztery wejścia TTL A, cztery wejścia TTL B i cztery wyjścia TTL.
Blok trigger-a składa się z dwóch wejść przełączających Select A i Select B i układu sterującego multipleksery.
Blok sygnalizacji generowania impulsów na wyjściach sequencer-ów - 32 diody LED.
Blok driver-ów wyjściowych. Wyjścia z szesnastobitowego multipleksera są podłączone do wejść driver-ów wysokonapięciowych i wejść driver-ów TTL.
Blok konfigurowania modułu: klawiatura i wyświetlacz LCD.

 

 

Wybierz produkt z listy:
CPFT V4.1
HSD-PSTD-V500
Kamera HSC-40
Kamera HSC-145S
Kamera HSC-55BW/C
HSD-NCO-V200
HSD-MUX-V10-PD
Sequencer V5.0 EURO
Sequencer V5.11
Sequencer V801-BM
HSD-Sequencer V700-EM
HSD-Sequencer V710-EM
HSD-Sequencer V720-EM
HSD-Sequencer V750-EM
Iluminator IL-105/6X
 
Zasada działania
Multiplekser szesnastobitowy i multiplekser czterobitowy są przełączane jednym sygnałem generowanym przez blok trigger-ów.
Narastające lub opadające zbocze sygnału Select A ustawia multiplekser tak, że na jego wyjściach są sygnały z Sequencer-a A. Jednocześnie przełącza multiplekser dodatkowy tak, że na jego wyjściach są sygnały z dodatkowych kanałów A.
Narastające lub opadające zbocze sygnału Select B ustawia multiplekser tak, że na jego wyjściach są sygnały z Sequencer-a B. Jednocześnie przełącza multiplekser dodatkowy tak, że na jego wyjściach są sygnały z dodatkowych kanałów B. Sygnał Data Record jest w stanie wysokim, jeżeli multiplekser jest przełączony tak, że na jego wyjściach są sygnały z Sequencer-a B, czyli po aktywnym zboczu na wejściu trigger-a Select B. Aktywne zbocze na wejściu trigger-a Select A ustawia wyjście Data Record w stan niski i przełącza multiplekser tak, że na jego wyjściach są sygnały z Sequencer-a A.
  © lmd.pl
high speed video systems data acquistion industrial controllers