home | o firmie | produkty | zastosowanie | kontakt polski | english
Sequencer V801-BM
Programowany Generator Impulsów
Sequencer V801-BM został zaprojektowany jako karta PCI. Jest to 16-to kanałowy, programowany generator impulsów, który może wygenerować złożone sekwencje impulsów w szesnastu niezależnych kanałach. Czas trwania impulsu, odstęp czasowy między impulsami i wybór kanału są ustawiane programowo w prosty sposób.
Zaprogramowaną sekwencję czasową można wyzwolić programowo lub zewnętrznym sygnałem TTL: Arming, Trigger1, Trigger2, Trigger3. Wyzwolenie sequencera jest możliwe również za pomocą wewnętrznego generatora, którego częstotliwość jest ustawiana programowo. Sequencer może pracować w jednym z pięciu trybów pracy. Tryb pracy określa sposób wyzwolenia wprowadzonych sekwencji.
 

Parametry techniczne
Wszystkie wejścia i wyjścia są TTL
Pięć trybów pracy sequencera: Single, Restart, Continue, Trickle i Arming-Continue,
Wejścia Arming, Trigger1, Trigger2, Trigger3 (transoptor)
Wewnętrzny trigger
Programowo ustawiane zbocza Arming i Trigger,
Programowy Arming i Trigger,
Szesnaście wyjść sterujących,
Minimalny czas opóźnienia wynosi - 50ns,
Maksymalny czas opóźnienia wynosi - 200s,
Minimalny czas trwania impulsu wynosi - 50ns,
Maksymalny czas trwania impulsu wynosi - 200s,
Rozdzielczość - 50ns
Maksymalna ilość sekwencji - 100,
Maksymalna ilość impulsów - 32000,
Drżenie fazy zegara sequencer'a - 12.5ns,
Dwa przetworniki C/A, 8 bitów, 0-5V
Dwa ośmiobitowe wyjściowe porty cyfrowe
Jeden czterobitowy port wejściowy z optoizolacją
Program dla Windows 98, 2000 i XP
Wybierz produkt z listy:
CPFT V4.1
HSD-PSTD-V500
Kamera HSC-40
Kamera HSC-145S
Kamera HSC-55BW/C
HSD-NCO-V200
HSD-MUX-V10-PD
Sequencer V5.0 EURO
Sequencer V5.11
Sequencer V801-BM
HSD-Sequencer V700-EM
HSD-Sequencer V710-EM
HSD-Sequencer V720-EM
HSD-Sequencer V750-EM
Iluminator IL-105/6X
 
Zastosowanie
Sequencer V801-BM jest przyrządem uniwersalnym i można go wykorzystać nie tylko do sterowania systemów kamerowych, ale również do sterowania innych urządzeń również w przemyśle. Ponieważ wykonany jest jako karta do PC może sterować bezpośrednio innymi kartami w tym samym PC bez konieczności stosowania zewnętrznych kabli. Nie wymaga również dodatkowego zasilania.
  © lmd.pl
high speed video systems data acquistion industrial controllers