home | o firmie | produkty | zastosowanie | kontakt polski | english
HSCamS-145PIV System PIV
HSCamS-145PIV System PIV
System HSCamS-145PIV jest przeznaczony do optycznego pomiaru prędkości przepływu - PIV (Particle Image Velocimetry). System pomiarowy składa się z kamery HSC-145-PIV, karty HSD-IO-211, karty Sequencer V801-BM i komputera.
Parametry
Sensor CCD 2/3" Progressive Scan
Rozdzielczość 1360(H) x 1024(V) pixeli
Wielkość pixela 6,45µm x6,45µm
Czas naświetlania sensora 1us do 100ms
Przetwornik A/C 10bitów (1024 stopnie szarości)
Czas między zdjęciami 500ns
Mocowanie obiektywu C-Mount

 

Charakterystyczną cechą systemu jest możliwość wykonania pary zdjęć z bardzo krótkim odstępem czasowym. Minimalny czas między zdjęciami wynosi 500ns. Czas integracji dla pierwszego zdjęcia można ustawić w zakresie od 1us do 100ms. Czas integracji drugiego zdjęcia jest stały i wynosi 90ms. Proces wykonania pary zdjęć jest inicjowany impulsem TTL podanym na wejście Trigger kamery. Wybrane zbocze impulsu trigger rozpoczyna proces naświetlania pierwszego zdjęcia z zadanym czasem integracji. Po zadanym czasie integracji jest naświetlane drugie zdjęcie. W czasie integracji drugiego obrazu jest wysyłany do PC pierwszy obraz. Po zakończeniu drugiej integracji jest wysyłany do PC drugi obraz.

Pomiary muszą być wykonywane w pomieszczeniu zaciemnionym, natomiast obiekt jest oświetlany krótkimi impulsami lasera. Pierwszy laser oświetla obiekt w czasie integracji pierwszego obrazu, a drugi laser oświetla obiekt w czasie integracji drugiego obrazu. Taki sposób i warunki pracy kamery powodują, że lasery określają czas naświetlania obrazów i odstęp czasu między zdjęciami. Do synchronizacji pracy laserów i kamery jest wykorzystany sequencer. Jest to szesnastokanałowy, programowany generator impulsów, który może wygenerować złożone sekwencje impulsów w szesnastu niezależnych kanałach. Czas trwania impulsu, odstęp czasowy między impulsami i wybór kanału są ustawiane programowo w prosty sposób.
Wymagania stawiane kamerze, która pracuje w systemie pomiarów przepływu metodą PIV powodują, że sensor pracuje w nietypowych warunkach. Bardzo ważnym parametrem jest poziom szumów kamery. Zbyt duży poziom szumów kamery ma negatywny wpływ na wyniki obliczeń korelacji pary obrazów.
Parametry kamery można znacznie poprawić stosując układ chłodzenia sensora. Schłodzenie sensora do -20°C powoduje znaczne zmniejszenie szumów i zwiększenie czułości kamery.
W układzie chłodzącym sensor kamery zastosowano dwustopniowy układ chłodzenia oparty na dwóch elementach Peltier'a. 

Wybierz produkt z listy:
HSCamS-VStroboskop
Systemy PIV
HSCamS-145PIV System PIV
HSSeqS-V10M System PIV
HSCamS-3145TMI
HSCamS-6145
HSCamS-8145
Cordin Model 220-8
 
Program
Programowanie parametrów systemu i akwizycja obrazów jest możliwe za pośrednictwem programu zainstalowanego na PC, który pracuje w środowisku Windows 98/2000/XP.
  © lmd.pl
high speed video systems data acquistion industrial controllers